QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG KHỐI CỬA HÀNG MOJI

Oct 24, 2019

Quy trình tuyển dụng khối Cửa hàng Moji

[HN] MOJI TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CREATIVE MARKETING

Oct 30, 2019

Với sự phát triển quy mô ngày càng mạnh mẽ của Moji, chúng mình đang tìm kiếm những bạn trẻ nhiệt huyết, đáng yêu về với vị trí Creative Marketing

Về Công ty Cổ phần Moji Việt Nam và dự án Moji – Phụ kiện & Quà tặng, xem thêm tại: https://goo.gl/aSe6n9

 

[HCM] MOJI SƯ VẠN HẠNH TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG PHÓ

Oct 24, 2019

Với sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ của Moji trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Chuỗi cửa hàng Phụ kiện & Quà Tặng Moji cần tuyển vị trí Cửa Hàng Phó với những quyền lợi vô cùng hấp dẫn!

Về Công ty Cổ phần Moji Việt Nam và dự án Moji – Phụ kiện & Quà tặng, xem thêm tại: https://goo.gl/aSe6n9

[HCM] MOJI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRADE MARKETING FULL-TIME

Oct 24, 2019

Với sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ của Moji trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Chuỗi cửa hàng Phụ kiện & Quà Tặng Moji cần tuyển vị trí Trade Marketing Full-time với những quyền lợi vô cùng hấp dẫn! 

Về Công ty Cổ phần Moji Việt Nam và dự án Moji – Phụ kiện & Quà tặng, xem thêm tại: https://goo.gl/aSe6n9

 

[HN] MOJI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRADE MARKETING FULL-TIME

Oct 24, 2019

Với sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ của Moji trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Chuỗi cửa hàng Phụ kiện & Quà Tặng Moji cần tuyển vị trí Trade Marketing Full-time với những quyền lợi vô cùng hấp dẫn!

Về Công ty Cổ phần Moji Việt Nam và dự án Moji – Phụ kiện & Quà tặng, xem thêm tại: https://goo.gl/aSe6n9

 
loading